Disclaimer

 

Algemene bepalingen

Het onderstaande is van toepassing op elke webpagina van deze site. Door de website te raadplegen, stemt de gebruiker in met deze aansprakelijkheidsbeperking.

Alle informatie kan, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment door Samana worden gewijzigd of verwijderd.

Voor een vlot gebruik van de website worden enkele cookies gebruikt. Dit zijn kleine informatiebestanden die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Zo moet u deze niet bij elk bezoek aan de site opnieuw inbrengen. De cookies worden enkel op uw computer bewaard en niet op onze webserver.

U kunt de informatie gratis downloaden, kopiëren en afdrukken voor persoonlijk gebruik. Mits bronvermelding mag ze ook worden gepubliceerd of verspreid voor activiteiten zonder winstoogmerk. De informatie mag evenwel niet worden gecommercialiseerd zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Samana.

De site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Bij geschil zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.

Privacy


Samana respecteert uw privacy overeenkomstig de geldende wetgeving.

De persoonlijke gegevens die u via deze site meedeelt, worden verwerkt door Samana, Haachtsesteenweg 579 te 1030 Brussel.

Samana verbindt zich ertoe om de privacy te waarborgen en te beschermen.

Uw bezoek aan de site houdt in dat u akkoord gaat met bovenstaande informatie en Samana de toelating geeft om de door u meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hierboven bepaald.